Ontdek de waarde van data voor jouw organisatie

Data analyse

De digitale wereld brengt een enorme hoeveelheid aan data. En wie de weg weet in data, kan er waardevolle informatie uithalen. Om slimmer in te spelen op de markt, efficiënter te werken of de concurrentie voor te blijven.

 

[rad-hl]”Every company will eventually be in the data business”[/rad-hl]

data-analysis-symbol

Data analyse is slimme vragen stellen

Data en analytics zijn onmisbaar in het bepalen van de bedrijfsstrategie. Wie zijn je meest waardevolle klanten? Waar zitten de grootste knelpunten in de webshop? Waar laat je omzet weglekken?

Data Analytics is het analyseren van gegevensverzamelingen om besluitvorming te ondersteunen en theorieën te testen. Business Intelligence is dus méér dan een datawarehouse. Het is een werkwijze die onderdeel uitmaakt van de organisatiecultuur.

Basic analytics en advanced analytics

Binnen data analyse maken we onderscheid in basic analytics en advanced analytics:

Basic analytics

Descriptive analytics. Beschrijvend, wat is er gebeurd? Deze analyses zijn vooral (ad hoc) rapportages die vertellen hoe het in het verleden is gegaan. Een voorbeeld hiervan is de omzetrapportage van de vorige dag vaststellen: waarom zijn bepaalde dingen gebeurd?

Diagnostic analytics. Hierbij gaat het om statistische analyses, waarmee verbanden worden gelegd.

Advanced Analytics

Predictive analytics zijn voorspellend, wat gaat er gebeuren? Deze analyses leiden tot voorspellingen over toekomstig gedrag, zoals welke klanten het meest bereid zijn om een bepaald product te kopen.

Prescriptive analytics: voorschrijvend. Welke acties kunnen we ondernemen? Op basis van de uitkomsten wordt een specifieke actie ondernomen. Denk aan de aanbevelingen op websites op basis van eerder koopgedrag.

Think Big, Start Small. But do Start!

Organisaties die ‘iets’ willen doen met data-analyse, stellen meestal twee vragen: ‘We hebben deze gegevens, maar wat kunnen we ermee doen?’, en ‘We willen Big Data gaan gebruiken, welke tools beveel je aan?’. Het antwoord op beide vragen is een tegenvraag: waarom wil je dit weten of wat wil je bereiken? Immers, een investering is alleen zinvol als er een specifieke uitdaging of project bij de hand is!

Meer weten over data verzamelen?

Neem contact met ons op!
Bel (0182 – 74 00 28) of mail ons!