Veel studenten zijn helemaal klaar met onlinelessen, maar de 22-jarige (…) geniet ervan.

Ik werd getriggerd door een artikel (link vind je onder deze blog) dat onlangs verscheen in Volkskrant. Wat mij betreft onderstreept dit helemaal de kansen van de coronacrisis: namelijk een meer inclusieve samenleving. Digitalisering – hoeveel kanttekeningen daar ook bij te plaatsen zijn – is voor sommige mensen een enorme kans om méér (of weer) mee te doen!

Sinds dit jaar worden vanuit GROVER professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet voor IT-werkzaamheden binnen bedrijven. Een succes dat nog eens versterkt wordt door de maatregelen rondom corona: thuiswerken. Een kans voor bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening. Dit betreft een heel uiteenlopende groep die één dingt deelt: het hebben van minder of weinig energie. Voor hen is thuiswerken – en het feit dat een grote groep collega’s of medestudenten dat nu óók doet – een verademing!

Opschonen database

Op meerdere plekken bleek een nauwkeurig, thuiswerkend IT-talent dé oplossing voor de marketing- of IT-afdeling. Want ik ontmoet meer dan eens marketingmanagers en ICT-managers die meer en meer ‘datadriven’ willen werken: data vormen de kern van elk bedrijf en de kwaliteit van de data ondersteunt het succes van nieuwe initiatieven. Maar met vervuilde gegevens hebben bedrijven geen toegang tot de inzichten die nodig zijn voor slimme beslissingen, wat resulteert in geld verspilling. De datakwaliteit moet op orde komen – maar het lukt maar niet om deze op te schonen. Hoe fijn als je deze taak op het bordje kan schuiven van een professional die hier wél energie voor heeft?

Een gouden match

Voor een professional met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld iemand met een chronische aandoening, sluit dit werk – binnen een online omgeving – heel goed aan op wat hij of zij aankan. Het biedt een plek waar inspanningen gewaardeerd en beloond worden. Andersom is de afdeling of manager enorm geholpen met iemand die op eigen tijd en vanuit huis de database onder de loep neemt. Bovendien is dit dé kans om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en zo maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

GROVER biedt gemotiveerde kandidaten aan voor een functie binnen jouw bedrijf. Ben jij heel concreet geholpen met iemand die jullie database onder handen neemt? We horen het graag!

Jij blij, zij blij! Dat lees je hier nog eens: www.volkskrant.nl/nieuw-achtergrond/met-een-chronische-aandoening-is-thuisonderwijs-een-verademing